SYSTEMET

Leung Ting Wing Tsun System

Skolan tränar Leung Ting Wing Tsun system och följer det utbildningsprogram som Leung Ting skapade under 1970-talet. Föreningen har genom åren sedan 1985 tränats och utvecklats i Wing Tsun som kamp- och självförsvarssystem. Systemet är på intet sätt stilla ståendes utan mycket progressivt. Typiskt för kampsystemet Wing Tsun är våra snabba raka slag och låga sparkar riktade mot t.ex. anfallarens knä. Slagen slås ofta med öppen handflata och beroende på avstånd till anfallare används armbågar och knän.

Grunden finner du i våra former

Wing Tsun’s grund står på 6 st. former som ger rörelserna och tekniken för ett mycket snabbt och övertygande kampsystem. Formerna tränas inte för att få en eventuell åskådare att applådera – utövaren gör formen helt för egen vinnings skull. 3 av formerna har redskap eller vapen som hjälpmedel.

  • Siu Nim Tau – ”Den lilla idén” består av 8 delar (sektioner) och har många bottnar. Även namnet på formen inger en grundläggande betydelse för kampformen Wing Tsun. Formen lärs ut från elevens första träningsdag. Siu Nim Tau – SNT ska  dock inte ses som en ”nybörjar form” utan följer Dig och du utvecklar den under hela din Kung Fu resa…
  • Chum-Kiu – ”Söka och nå Målet” består av 5 sektioner. Formen består av många synkroniserade moment och systemets grundläggande fotarbete som bl.a. de 3 viktiga sparkarna. Formens huvudtema ligger i att skydda och försvara.
  • Biu-Tze – ”Stötande fingrar” består av 9 sektioner och är formen som inte undervisas öppet och som vi ens inte vill tala om.
  • Muk-Yan Chong – ”Trädockans form (Wooden dummy)” består av 9 sektioner. Avancerad form som har en ”trädocka” som hjälp redskap.
  • Luk Dim-Boon Kwan – ”6 ½- teknikers stavform” är stavformen som består just av 6 och en halv tekniker. Formen lärs ut till elever på ”Avancerad nivå”.
  • Bart Cham Dao – ”8 skärs Bredbladsvärd” är formen för våra Masters.

Dessa 6 formerna utgör grunden i Wing Tsun och att lära sig dessa 6 former utgör inte några svårigheter. Dock vilar kunskapen i att förstå och att använda valda delar av formerna i snabba partnerövningar under träningarna.

Principer och motton:
viktigare än enskilda tekniker

Utöver former och div. drillar läggs koncept, strategier eller motton som är avgörande för systemets effektivitet. I Wing Tsun´s motton och koncept finner man de radikalaste skillnaderna till övriga kampsystem.  Några av systemets viktigaste motton är bl.a. insikten om Centrumlinjen och Kraftprincipen. Nyckel till framgång i WT ligger i att verkligen kunna använda sig av dessa motton och mycket fokus på träningen ligger här.


”Knowing is not enough, we must apply.
Willing is not enough, we must do.”    — Bruce Lee

När Form och Motton löper samman och utövare handlar spontant har kampsystemet yttersta kunskap nåtts: Fri från form.
Denna känsla erbjuder Wing Tsun Falköping.